Nieuws

Update: in verband met de richtlijnen van het RIVM werk ik op een andere manier dan gebruikelijk. Soms door middel van beeldbellen, soms met wandelingen en in mijn praktijkruimte in Markelo. Updates over de stand van zaken plaats ik op mijn site. Excuus voor het ongemak en ik wens u het allerbeste!

BEHANDELINGEN- ALGEMENE INFORMATIE

De behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt per 1 januari 2018 onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Alle 14 Twentse gemeenten hebben een contract gesloten met mijn praktijk.

Voorwaarden
De voorwaarden staan onder het kopje “aanmelden”.

Om de aanmelding goed te laten verlopen en zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek in te kunnen plannen, is het van belang dat alle gevraagde informatie volledig en op de juiste manier wordt aangeleverd. Als ik alle formulieren binnen heb, mail ik een uitnodiging voor een intakegesprek met u als ouders samen met uw kind.

Voor de duidelijkheid nog enkele praktische zaken:

A. Als er sprake is van een scheiding moeten beide ouders op de hoogte zijn en de akkoordverklaring tekenen (zie “aanmelden”). Ik ben geen mediator en kan niet bemiddelen bij conflicten in een scheidingssituatie.

B. In mijn praktijk voer ik geen onderzoeken uit.

Afmeldbeleid
Als u een behandelgesprek af moet zeggen is daar begrip voor. Dit moet 24 uur van tevoren. De gemeente betaalt de kosten voor te laat afgezegde consulten niet. Die rekening moet door u zelf worden betaald.

Eigen risico
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Andere mogelijkheden - facturatie aan u zelf
Zorg die is uitgesloten van vergoeding kunt u zelf betalen indien gewenst.

Kwaliteitseisen en klachtenregeling
Ik werk volgens de kwaliteitseisen en beroepscode passend bij mijn beroepsregistratie bij het NIP. Meer informatie vindt u op de site van het NIP.