Werkwijze

De begeleiding in de praktijk is het meest geschikt voor kinderen en jongeren tussen de 5 en 25 jaar. Met vragen die passen binnen de kaders van de basis GGZ. Ik werk vaak individueel op een systemische manier. Als het nodig is kan er ook in groepen worden gewerkt. Dit is afhankelijk van de problematiek, de leeftijd en aard van de cliënt . Er is altijd een verwijzing van de huisarts nodig om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de gemeente. U kunt er ook voor kiezen om de kosten zelf te betalen. Belangrijke informatie over de werkwijze vindt u onder het kopje "nieuws" van deze site.De werkwijze voor kinderen: na de aanmelding volgt er eerst een intakegesprek met ouders en kind. In de behandeling wordt gewerkt aan de hulpvraag die in het intakegesprek met de ouders en het kind is besproken. In het intakegesprek bespreek ik altijd op een systemische manier de problematiek van ouders en kind om duidelijk te krijgen waar de kern van het probleem zich afspeelt. Als tijdens de intake blijkt dat het gewenst is om eerst meer onderzoek te doen verwijs ik door naar instellingen die dat uitvoeren.

De werkwijze voor jongeren/volwassenen: na een intakegesprek waarin het probleem en de hulpvraag worden verkend en besproken gaat de behandeling van start.

De werkwijze bij supervisie/coaching: in een intakegesprek wordt doorgenomen welke vragen er zijn en waar supervisie bij nodig is. Op basis daarvan wordt een indicatie gegeven van de inhoud en het aantal gesprekken. Ik ben geregistreerd bij het NIP als supervisor.

In de begeleiding maak ik gebruik van diverse methodes en technieken. Ik werk op een systemische manier. Dat wil zeggen dat ik het gezinssysteem als leidraad neem in mijn behandeling. Dit betekent kort gezegd dat de rol en opstelling van ouders en hun eigen kindzijn, opvoeding en geschiedenis ook een rol speelt bij de problematiek die het kind ervaart. Ik heb in 2018 de jaaropleiding "familie opstellingen" gevolgd bij het ivsw. (zie voor meer informatie www.ivsw.nl) Methodes waar ik daarnaast gebruik van maak zijn: symbooldrama, tekentherapie, cognitieve gedragstherapie en spel- en creatief therapeutische technieken. EMDR behandeling kan ook onderdeel zijn van de begeleiding. Bewegings- en ontspanningstechnieken kunnen ingezet worden indien nodig.

Verder kan er door het maken van opdrachten meer inzicht verkregen worden in de problemen. Hierdoor kan er beter aan oplossingen gewerkt worden. Ik streef naar kortdurende behandeling. Meestal ligt het aantal keren begeleiding tussen de 5 en 15 keer. In sommige gevallen zijn er meer sessies nodig. Hierover wordt altijd overleg gevoerd.Door middel van de behandeling kan een client zich verder ontwikkelen zoals hij diep van binnen is, zichzelf accepteren zoals hij is en meer vertrouwen in zichzelf krijgen.