Voor wie

In mijn praktijk werk ik met kinderen en jongeren die verschillende problemen hebben.

Problemen als: zich niet begrepen voelen; weinig zelfvertrouwen hebben; moeite hebben met een scheiding; hoogbegaafd zijn; diverse angsten hebben; vaak verdrietig of boos zijn; zich moeilijk kunnen uiten; moeite hebben met een ziekte of overlijden in de familie; druk zijn; last van faalangst hebben; slaapproblemen hebben; trauma's hebben meegemaakt etc.
Onder het kopje "werkwijze" wordt aangegeven hoe de werkwijze hierbij is.

Bij de behandeling van kinderen werk ik altijd door middel van een gezinssystemische aanpak. Door patronen in een gezin duidelijk te krijgen wordt er beter en sneller resultaat geboekt. De ouderbegeleiding is dan onderdeel van de begeleiding van het kind. De problemen bij een kind zijn altijd gerelateerd aan de patronen bij en het gedrag van ouders. Bewustwording hiervan door ouders en het werken hieraan helpt beter en effectiever de problematiek op te lossen, omdat dan aan de kern van het probleem gewerkt wordt. Er is geen goed of fout, het gaat om het herkennen en erkennen van de patronen, gedrag en gevoelens. Onder het kopje "werkwijze" staat met welke methoden en technieken ik werk. EMDR behandeling is een bewezen effectieve methode voor het behandelen van trauma's. Hierbij valt te denken aan het verwerken van gevoelens na ongelukken, ziekte en overlijden.